Katedra za

Računarstvo i informatiku

Zašto da studiram informatiku na MatF-u?

Često postavljana pitanja budućih studenata

Pitanje: Čime se bave računarstvo i informatika?
Odgovor: Računarstvo i informatika čine naučnu i stručnu oblast koja se bavi izračunavanjima i njihovim primenama, strukturama podataka, algoritmima i njihovim implementacijama, reprezentovanjem, pohranjivanjem i obradom informacija i slično. (Termini računarstvo i informatika odgovaraju terminima "computer science" i "informatics" na engleskom, često se koriste kao sinonimi, a nekad se smatra da je informatika šira oblast od računarstva.)

Dakle, računarstvo i informatika su mnogo više od programiranja i razvoja softvera: informatičari se bave analizom problema, dizajniranjem rešenja, implementiranjem dizajniranih rešenja, proveravanjem ispravnosti programa, analizom složenosti programa, obradom podataka, razvojem teorijskih modela, naučnim primenama, primenama u tehnologiji, u industriji zabave, itd. Verovatno nema oblasti ljudske delatnosti koja je poslednjih decenija doživela takvu ekspanziju kao informatika – danas je informatika prisutna skoro svugde a informatička pismenost postala je neophodnost. Sve nauke i tehnologija se suštinski oslanjaju na informatiku, a mnoge zemlje svoj razvoj zasnivaju upravo na progresu u informatičkim poljima.

Pitanje: Zašto da studiram informatiku?
Odgovor: Ako vas privlače računari i programiranje, dobro je da studirate informatiku jer je, po svim analizama, to oblast iz koje će stručnjaci biti najtraženiji i najbolje plaćeni mnogo narednih godina. Trenutno je u Srbiji potražnja za informatičarima znatno veća od ponude na tržištu rada i to je verovatno jedina takva visokostručna oblast u Srbiji. Već godinama se povećava broj informatičkih kompanija u Srbiji, intentzivno rastu proizvodnja i izvoz softvera i kompanije su u stalnoj potrazi za kvalitetnim programerima.

Pitanje: Zašto da studiram informatiku na Univerzitetu u Beogradu?
Odgovor: Postoji veliki broj razloga za studiranje na Univerzitetu u Beogradu i na MatF-u. Neki od njih su:

Pitanje: Zašto da na Univerzitetu u Beogradu studiram informatiku baš na MatF-u?
Odgovor:

Pitanje: Koliko je teško upisati se na studije informatike na MatF-u?
Odgovor: Interesovanje za studije informatike na MatF-u je već godinama veoma veliko. Godine 2014. MatF je bio najpoželjniji fakultet u Srbiji -- u junskom upisnom roku prijavilo se 1019 kandidata za 395 raspoloživih mesta, od čega 672 za 221 raspoloživo mesto na informatičkim smerovima. U junu 2016. godine za 120 raspoloživih mesta na I-smeru prijavilo se 556 kandidata, čime je I-smer bio drugi najpoželjniji studijski program na Univerzitetu u Beogradu (posle psihologije), a verovatno i u Srbiji. Donja granica za upis na smer Informatika obično je oko 75 bodova (a nešto manja za samofinansirajuće studije), što je moguće ostvariti ako imate solidan uspeh i solidno uradite prijemni ispit.

Pitanje: Kako izgleda prijemni za informatičke studije na MatF-u?
Odgovor: Prijemni na MatF-u sastoji se od matematičkog testa koji je zajednički za sve smerove. Detalji o prijemnom ispitu i pripremama, kao i primeri prijemnih ispita, mogu se naći na veb strani MatF-a.

Pitanje: Koliko je teško završiti studije informatike na MatF-u?
Odgovor: Da biste završili studije informatike potrebno je da redovno i vredno radite sve vreme studiranja. Nagrada koja dolazi na kraju je visokokvalitetno znanje i prestižna diploma sa kojom ćete naći posao koji Vam odgovara.

Pitanje: Koliko informatičkih smerova postoji na MatF-u?
Odgovor: Postoje dva informatička smera na MatF-u: smer "Računarstvo i informatika" na modulu "Matematika" (popularno "R smer") i smer "Informatika" (popularno "I smer").

Pitanje: U čemu je razlika između smera "R" i smera "I"?
Odgovor: Smer "R" je informatički smer sa dugom tradicijom. Osnovan je 1982. godine i u međuvremenu je nekoliko puta reformisan. Nakon diplomiranja na smeru "R" dobija se zvanje matematičara za računarstvo i informatiku. Na smeru "R" dobija se obimno znanje i iz oblasti matematike i iz oblasti informatike (oko 60% sadržaja je iz oblasti matematike, a oko 35% iz oblasti informatike). Sa ovim zvanjem možete raditi kao informatičar ili kao matematičar, ili kao profesor matematike ili informatike u osnovnoj ili srednjoj školi.

Smer "I" nastao je relativno nedavno (2005. godine) i dizajniran je u skladu sa sličnim studijama na vodećim univerzitetima u zapadnoj Evropi i u SAD. Nakon diplomiranja na smeru "I" dobija se zvanje informatičara. Na smeru "I" dobija se obimno znanje i iz oblasti informatike i iz oblasti matematike (oko 65% sadržaja je iz oblasti informatike, a oko 35% iz oblasti matematike). Sa ovim zvanjem možete raditi kao informatičar (ali ne i kao profesor matematike ili informatike u osnovnoj ili srednjoj školi).

Na MatF-u postoje jedinstvene doktorske studije informatike i njih mogu da upišu i oni koji su završili master studije na R smeru i oni koji su završili master studije na I smeru.

Pitanje: Koliko traju studije informatike na MatF-u?
Odgovor: Osnovne studije i na smeru "R" i na smeru "I" traju četiri godine. Nakon toga, mogu da se upišu master studije koje traju godinu dana, a onda doktorske studije koje traju tri godine. [Napomena: donedavno, smer "I" je trajao tri godine na osnovnim studijama i dve godine na master studijama. Od 2015. godine, oba smera traju 4+1 godinu.]

Pitanje: Zašto je I smer promenio format sa 3+2 na 4+1 i da li je time promenjen izbor i sadržaj predmeta?
Odgovor: Prelaskom na novi format neznatno je promenjen (unapređen) skup i sadržaj predmeta kada se gleda celina petogodišnjih studija. Iako je format 3+2 veoma popularan (pa i dominantan) u mnogim zemljama, na Univerzitetu u Beogradu nije zaživeo, te je zato odlučeno da I smer, zbog bolje kompatibilnosti sa drugim smerovima i drugim fakultetima, pređe na format 4+1.

Pitanje: Ko predaje informatičke predmete na MatF-u?
Odgovor: Informatičke predmete na MatF-u drže članovi Katedre za računarstvo i informatiku. Katedra postoji od 1987. godine i u 2019/2020 akademskoj godini ima pedeset članova. Članovi Katedre objavljuju naučne radove u vodećim svetskim časopisima, učesnici su nacionalnih i međunarodnih projekata, sarađuju sa brojnim istraživačima i istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu, učesnici su vodećih međunarodnih konferencija i organizatori značajnih naučnih skupova održanih u Beogradu. Detalji se mogu naći na veb stranama Fakulteta, Katedre i ličnim stranama nastavnika.

Pitanje: Kakav je izbor predmeta na informatičkim studijama na MatF-u i da li ću dobiti dovoljno praktičnih znanja?
Odgovor: Izbor predmeta na informatičkim studijama pravljen je izuzetno pažljivo i u skladu sa programima vodećih svetskih univerziteta i preporukama ugledne međunarodne asocijacije ACM (Association for Computing Machinery). Informatičko obrazovanje koje se dobija na MatF-u je akademsko obrazovanje koje široko i duboko pokriva skoro sve oblasti računarstva, od fundamentalnih teorijskih do praktičnih znanja (uključujući veliki broj programskih jezika, alata i tehnologija). Testovi i ispiti iz programiranja polažu se na računarima već u prvom semestru studija (tada - na programskom jeziku C). Informatičko obrazovanje koje se dobija na MatF-u dizajnirano je tako da svako ko završi studije može u relativno kratkom vremenu da se prilagodi bilo kojim praktičnim zadacima. Pored standardnih akademskih kurseva, studenti I smera na starijim godinama mogu da imaju i stručne kurseve (koji čine deo njihovih studija), a koje drže ili su držale vodeće informatičke kompanije kao, na primer, IBM, Microsoft i Oracle.

Pitanje: Da li Katedra za računarstvo neguje i druge oblike saradnje sa informatičkim kompanijama?
Odgovor: Informatičke kompanije, pored stručnih kurseva, često drže predavanja na stručnim tribinama Katedre, drže gostujuća predavanja u okviru standardnih kurseva, nude teme za master radove, studentima nude stručne prakse, oglašavaju ponude za posao na studentskom serveru itd.

Prikaz, iz studentskog ugla, jednog sastanka predstavnika IT kompanija i Katedre za računarstvo i informatiku, možete pročitati ovde.

Pitanje: Šta još odlikuje studije informatike na MatF-u?
Odgovor:

Pitanje: Po čemu se razlikuju studije informatike na MatF-u, od studija na drugim fakultetima?
Odgovor: Studije informatike na MatF-u karakterišu, pre svega, jake osnove u algoritmici i matematici - neophodne za sve oblasti informatike. Studenti koji završe studije informatike sposobni su da se bave i najizazovnijim informatičkim poslovima.

Pitanje: Gde rade nekadašnji studenti MatF-a koji su završili informatičke studije?
Odgovor: Većina radi u vodećim informatičkim kompanijama (i drugim kompanijama koje imaju informatička odeljenja) u Srbiji, neki rade u vodećim kompanijama u inostranstvu, neki su na poslediplomskim studijama na vodećim inostranim univerzitetima, a neki od najboljih rade kao asistenti i nastavnici na Univerzitetu u Beogradu.

Pitanje: Sve u svemu, da li da upišem informatičke studije na MatF-u?
Odgovor: Ukoliko mislite da će Vam rad na računaru i programiranje biti zabavni i interesantni, ukoliko imate dobro matematičko predznanje, ukoliko ste vredni, marljivi i željni kvalitetnog znanja, ukoliko želite da jednog dana radite na dobro plaćenim i izazovnim informatičkim poslovima ili da se bavite informatikom kao naukom, u Srbiji ili inostranstvu, odgovor je -- da, upišite studije informatike na MatF-u!

Dodatne informacije za buduće studente Matematičkog fakulteta mogu se naći ovde: http://www.matf.bg.ac.rs/m/30/za-buduce-studente/