Katedra za

Računarstvo i informatiku

Grupa za istraživanje podataka (eng. data mining) i mašinsko učenje:

Grupa istraživača bavi se metodama istraživanja podataka i njihovom primenom u problemima prediktivnog modelovanja i otkrivanja zakonitosti u podacima. U skladu sa modernim trendovima, značajan deo istraživanja je vezan za metode primenljive na velike količine struktuiranih podataka u formi grafova (mreža), stabala i sekvenci, koji mogu da opišu složene međuzavisnosti i hijerarhijske odnose među činiocima fenomena koji se modeluje. Domeni primene su klasifikacija teksta, predviđanje bioloških podataka, budućeg stanja pacijenta na osnovu medicinske istorije, automatsko ocenjivanje studentskih programa, automatski izbor algoritama za rešavanje problema, citiranosti naučnih radova, otkrivanje zakonitosti i pravila u poslovnim podacima, predvidjanje trendova u poslovanju i drugi. Za organizovanje i obrađivanje velikih količina podataka koriste se i tehnike rada sa NoSQL bazama podataka, tzv. "big-data".

Neke informacije o rezultatima u ovoj oblasti dostupne su na adresama: