Katedra za

Računarstvo i informatiku

O Katedri

Katedra za računarstvo i informatiku odgovorna je za sprovođenje nastave iz oko 60 predmeta iz oblasti računarstva i informatike na osnovnim i master studijama na Matematičkom fakultetu. Katedra za računarstvo i informatiku formirana je zvanično 1987. godine, a svoje korene ima još u davnoj 1961. od kada na Matematičkom fakultetu postoje informatički predmeti.

Naša misija je:

Katedra je ne samo nosilac nastavnih aktivnosti u oblasti informatike na Matematičkom fakultetu, već i značajan učesnik u naučnim aktivnostima na Univerzitetu u Beogradu: članovi Katedre objavljuju radove u vodećim svetskim časopisima, učesnici su nacionalnih i međunarodnih projekata, sarađuju sa brojnim istraživačima i istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu, učesnici su vodećih međunarodnih konferencija i organizatori značajnih naučnih skupova održanih u Beogradu.

U 2019/20 akademskoj godini, Katedra ima 18 nastavnika i 32 asistenta i saradnika. Katedra ima 21 članova ženskog i 29 članova muškog pola. Prosečna starost asistenata i saradnika manja je od 29 godina, a prosečna starost profesora manja od 43 godine.

Katedra za računarstvo i informatiku ponosi se svojim sadašnjim i nekadašnjim studentima. Naši diplomirani studenti rade u vodećim informatičkim kompanijama (i drugim kompanijama koje imaju informatička odeljenja) u Srbiji, neki rade u velikim kompanijama u inostranstvu, neki su na poslediplomskim studijama na vodećim univerzitetima, a neki od najboljih rade kao asistenti i nastavnici na Univerzitetu u Beogradu.

Šef Katedre je redovni profesor dr Filip Marić.

katedarska proslava, 2019