Katedra za

Računarstvo i informatiku

Grupa za modeliranje i optimizaciju

Istraživači iz ove grupe se bave matematičkim modeliranjem i rešavanjem složenih optimizacionih problema, kao i matematičkim modeliranjem ponašanja i usavršavanjem različitih metoda metaheurističke optimizacije. Razmatrani optimizacioni problemi iz domena kombinatorne i globalne optimizacije imaju veliki praktični značaj i oni se pored "čiste" optimizacije (tj. operacionih istraživanja), primenjuju u raznim delovima računarstva (mašinsko učenje, klasifikacija, rezonovanje zasnovano na slučajevima, bioinformatika itd.). Informacije o radu grupe dostupne su na adresi

http://www.matf.bg.ac.rs/~vladaf/science-group-index-cy.html