Katedra za

Računarstvo i informatiku

Seminar Katedre

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović-Lažetić, prof. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas, prof. Miodrag Živković, prof. Filip Marić. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva. Sastanci se (uz izuzetke) održavaju svakog drugog četvrtka od 18h u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu.

Od 2014, pod okriljem Seminara organizuju se stručne tribine, na kojima obično predstavnici informatičkih kompanija predstavljaju svoj rad.

Više podataka i program seminara dostupni su na sledećoj strani: