Katedra za

Računarstvo i informatiku

Saradnja sa studentskim organizacijama

Katedra za računarstvo i informatiku i Matematički fakultet neguju saradnju sa studentskim organizacijama koje pomažu u realizovanju različitih događaja:

SUMA