Katedra za

Računarstvo i informatiku

Saradnja sa drugim fakultetima

Deveti susret informatičara Univerziteta u Beogradu, 30.06.2022.

Osmi susret informatičara Univerziteta u Beogradu (ETF-FON-MatF), održan je 30.06.2022. godine, u organizaciji ETF-a. U okviru susreta, organizovan je seminar na kojem je po jedan predstavnik sa svakog fakulteta održao predavanje:

Osmi susret informatičara Univerziteta u Beogradu, 5.07.2019.

Osmi susret informatičara Univerziteta u Beogradu (ETF-FON-MatF), održan je 5.07.2019, u organizaciji FON-a. U okviru susreta, organizovan je seminar na kojem je po jedan predstavnik sa svakog fakulteta održao predavanje:

Sedmi susret informatičara Univerziteta u Beogradu, 29.06.2018.

Sedmi susret informatičara Univerziteta u Beogradu (ETF-FON-MatF), održan je 29.06.2018., u organizaciji MatF-a. U okviru susreta, organizovan je seminar na kojem je po jedan predstavnik sa sva tri fakulteta održao predavanje.

Šesti susret informatičara Univerziteta u Beogradu, 23.6.2017.

Šesti susret informatičara Univerziteta u Beogradu (ETF-FON-MatF), održan je 23.6.2017., u organizaciji ETF-a. U okviru susreta, organizovan je seminar na kojem je po jedan predstavnik sa sva tri fakulteta održao predavanje.

Peti susret informatičara Univerziteta u Beogradu, 1.7.2016.

Peti susret informatičara Univerziteta u Beogradu (ETF-FON-MatF), održan je 1.7.2016., u organizaciji FON-a. U okviru susreta, organizovan je seminar na temu operacionih istraživanja i razvoja softvera, na kojem su predstavnici sva tri fakulteta održali predavanja.

Četvrti susret informatičara Univerziteta u Beogradu, 19.6.2015.

Četvrti susret informatičara Univerziteta u Beogradu (ETF-FON-MatF), održan je 19.6.2015, u organizaciji Katedre za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta. U okviru susreta, organizovan je seminar na temu istraživanja podataka, na kojem su predstavnici sva tri fakulteta održali predavanja.